Kvalité och miljö

Kvalité och miljö

Vi ska hålla en hög kvalité, vara en trygg och säker arbetsplats samt bidra till att minska både företagets och kundernas miljöpåverkan, vilket är viktiga frågor i företagets ständiga utveckling.


Vi strävar alltid efter att vår verksamhet skall utstråla hög kvalité och ett modernt ansvar för miljön. Vi är därför sedan många år både kvalité och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

Kvalitets och miljöpolicy

  • Vi ska med ett personligt engagemang erbjuda produkter och tjänster som motsvarar kundernas behov, krav och förväntningar.

  • Genom ett aktivt val av leverantörer och en bra samverkan mellan interna och externa parter, alltid erbjuda kunden hög kvalité och miljömässigt bra produkter och tjänster.

  • Vi tar ansvar för vår miljö och klimatpåverkan även i ett livscykelperspektiv.

  • Vårt arbete skall präglas av ständiga förbättringar.

  • Vi ser nuvarande lagar och bindande krav, endast som en nedersta gräns för vårt miljöarbete.

  • För att vår verksamhets negativa miljöpåverkan skall minimeras sorteras avfallet och överlåts till professionella entreprenörer. Vi arbetar kontinuerligt för en ökad mängd återvinning.

Nordemans Bil Örnsköldsvik

Mikael Sjölund
Kvalité & Miljöchef
Tel: 0660-visa telnr
Mob: 0660-visa mobnr
mikael.sjolund [at] nordemansbil.se