Certifieringar

Bil Nord arbetar aktivt med kvalitetsledning. Vår verksamhet styrs i de flesta processer av vårt ledningssystem ISO 9001. Vi revideras årligen av kontrollorganet RiSe.

Även gällande miljö så finns för oss ett ledningssystem. Där har vi standarden ISO 14001 som ger oss vägledning och regler hur vi skall arbeta.
Vi har också här RiSe som kontrollerar att vi följer detta.

Vi är också certifierade för att släcka besiktningsanmärkningar, färdskrivare och hastighetsregulatorer.
Där har vi som SWEDAC som med jämna mellanrum kommer på tillsyn.

Bil Nord har dessutom ett företagscertifikat för mobil kyla. Det betyder att vi har utbildad personal som också är godkända av INCERT för att få arbeta med AC anläggningar enligt kategori I.