Kvalitet och hållbarhet

Vi på Bilnord är fast beslutna att upprätthålla en hög kvalitet, erbjuda en trygg och säker arbetsplats och samtidigt minska både vårt företags och våra kunders miljöpåverkan. Dessa frågor är av största vikt i vår ständiga strävan att utvecklas och vara en modern aktör på marknaden. Vi vill att vår verksamhet ska vara synonymt med hög kvalitet och ett ansvarstagande för miljön, och därför har vi sedan lång tid tillbaka säkrat vår ställning genom att bli både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vår kvalitets- och miljöpolicy är starkt förankrad i våra principer. Med ett personligt engagemang strävar vi alltid efter att erbjuda produkter och tjänster som motsvarar våra kunders behov, krav och förväntningar. Genom att aktivt välja leverantörer och skapa en god samverkan mellan interna och externa parter, garanterar vi att våra kunder alltid får hög kvalitet och miljövänliga produkter och tjänster.

Vi tar vårt miljöansvar på allvar och strävar efter att minska vår påverkan på klimatet i alla skeden av våra produkters livscykel. Vi sätter inte bara upp mål för att följa lagar och bindande krav; vi ser dem som en minimistandard. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer och minska vår negativa miljöpåverkan.

För att minimera vår verksamhets avfall och optimera återvinning, sorterar vi noga avfallet och överlåter det till professionella entreprenörer. Genom detta steg bidrar vi aktivt till en ökad återvinning och minskad miljöpåverkan.

På Bilnord är vi inte bara stolta över våra produkter och tjänster, utan också över vår förmåga att agera som förebilder inom kvalitet och miljömedvetenhet. Vi förstår att vår roll som företag har en inverkan på våra kunder, samhället och vår planet. Därför kommer vi aldrig att sluta sträva efter att vara en positiv kraft för förändring och hållbarhet inom fordonsindustrin. Med ständiga förbättringar och vårt engagemang för miljön, strävar vi mot en ljusare och grönare framtid.

Kvalitets och miljöpolicy

  • Vi ska med ett personligt engagemang erbjuda produkter och tjänster som motsvarar kundernas behov, krav och förväntningar.
  • Genom ett aktivt val av leverantörer och en bra samverkan mellan interna och externa parter, alltid erbjuda kunden hög kvalité och miljömässigt bra produkter och tjänster.
  • Vi tar ansvar för vår miljö och klimatpåverkan även i ett livscykelperspektiv.
  • Vårt arbete skall präglas av ständiga förbättringar.
  • Vi ser nuvarande lagar och bindande krav, endast som en nedersta gräns för vårt miljöarbete.
  • För att vår verksamhets negativa miljöpåverkan skall minimeras sorteras avfallet och överlåts till professionella entreprenörer. Vi arbetar kontinuerligt för en ökad mängd återvinning.