Service & uppkopplade tjänster

Vi erbjuder dig att skapa ett serviceavtal som passar ditt fordon och din verksamhet. Vi vet hur viktigt det är att ha ett fordon som fungerar bra och är produktivt. Tillsammans med dig planerar vi servicen så att den blir optimal för dina behov.

Scania har smart teknik, avancerade sensorer och uppkopplade fordon och motorer. Det ger oss data från hundratusentals fordon och motorer som kör över hela världen. Med data kan vi förbättra vår teknik och skapa tjänster som ger affärsvärde.