Uppkopplade tjänster

Varje Scania-fordon som tillverkas är en teknologisk mästerverk med avancerade sensorer och uppkopplingsmöjligheter. Idag har Scania hundratusentals fordon och motorer som är ständigt uppkopplade och i drift runt om i världen. Denna omfattande uppkoppling ger tillgång till värdefull data som inte bara hjälper att förbättra arbetet, utan även möjliggör skapandet av tjänster som levererar direkt affärsvärde till dig som kund. De möjligheter som dessa uppkopplade fordon ger är enorma och sträcker sig över olika områden. Det handlar om att sänka bränsleförbrukningen, minska slitaget och underhållsbehoven, eller till och med automatisera krångligt administrativt arbete.

Scania erbjuda dig de bästa tjänsterna och insikterna baserat på den värdefulla informationen från de uppkopplade fordonen. På så sätt kan du optimera din verksamhet och göra ännu mer informerade beslut för att driva din flotta på det mest effektiva sättet.