Om oss

SCANIA timmerbil

Om oss

Bil Nord - Med rötter och anor från Lycksele

 

Bil Nord AB är ett familjeägt bilhandelsföretag som grundades av Arne Lindberg 1958. Till att börja med sålde bolaget Volkswagen personbilar och Scania lastbilar. I mitten av 1970-talet knöts även Audi till bolagets produktsortiment.

Ägarbild och struktur har sedan bildandet ändrats vid några tillfällen. År 1973 sålde Arne Lindberg samtliga aktier till tre av bolagets anställda: Paul Nordström, David Sjögren och S O Jonsson. Paul Nordström sålde senare sin del i bolaget till Sjögren och Jonsson.

Den 1 september 1987 var det dags för nästa ägarförändring, då Nordemans Bil AB i Örnsköldsvik förvärvade samtliga aktier i bolaget. Bil Nord har sedan dess bedrivit verksamheten som ett självständigt dotterbolag till Nordemans Bil AB.

Efter en omorganisation omfattar Bil Nord enbart agenturen för Scania lastbilar med verksamhet i Lycksele och Örnsköldsvik.

Bil Nord Örnsköldsvik

Thomas Vedin
VD
Tel: 0660-visa telnr
Mob: 0660-visa mobnr
thomas.vedin [at] bilnord.se